سرور کلاود ابری فنلاند

Finland Cloud VPS - RAM 2
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
Finland Cloud VPS - RAM 3
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 3 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
Finland Cloud VPS - RAM 4
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 3 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
Finland Cloud VPS - RAM 6
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 6 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 3 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
Finland Cloud VPS - RAM 8
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
Finland Cloud VPS - RAM 10
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 10 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 6 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل فوری
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز